PRIVACYBELEID

Caritas International verzamelt en bewaart de persoonlijke gegevens van schenkers en sympathisanten. Onder alle omstandigheden behoudt u het recht om de gegevens die op u betrekking hebben te raadplegen en te verkrijgen, aan te passen, te laten verwijderen, het gebruik ervan te beperken of u ertegen te verzetten.
Dit is het beveiligde online betaalplatform voor uw giften voor Caritas International, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht met volgende gegevens:

Gelieve het volgende contract te lezen om te weten hoe uw persoonlijke gegevens behandeld zullen worden. Dit document kan veranderen. Bij elke verandering wordt u hierover geïnformeerd via een banner. Deze versie dateert van 22 mei 2018.

 

Wettelijk kader en toepassingsgebied

Caritas International engageert zich ertoe de wetgeving op de bescherming van de privacy, die in België van kracht is, te respecteren. De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze site is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of “AVG”, maar beter gekend onder de Engelse naam “GDPR”) 2016/679 van 27 april 2016, in werking getreden op 24 mei 2018.
Deze vertrouwelijkheidsovereenkomst is geldig voor alle pagina’s die worden gehost op https://don-gift.caritasinternational.be. Dit is niet geldig voor pagina’s die worden gehost door andere organisaties waarnaar we kunnen verwijzen en waarvan de vertrouwelijkheidsovereenkomsten kunnen verschillen. Dit contract verschilt dus ook van het privacybeleid van onze website (www.caritasinternational.be).

 

Verzamelde persoonlijke identificatie informatie

Als u een gift doet op ons beveiligd online betaalplatform, vragen wij u verschillende informatie ter identificering. Het gaat dus over “persoonlijke gegevens”. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon. Een persoon is identificeerbaar als ze kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, met name via een identificatienummer of een of meerdere specifieke elementen, eigen aan zijn fysieke, psychologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Uw persoonlijke gegevens zullen door Caritas International vzw behandeld worden voor de volgende redenen:

Om deze verschillende doelstellingen te halen, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens vragen, bewaren, verzamelen en behandelen:

Deze informatie wordt verzameld op het beveiligd online betaalplatform iRaiser. Het gaat om een uitgever van software in de SaaS-modus geheel gewijd aan organisaties zonder winstoogmerk en de Europese leider in online fondsenwerving.
 

Conform databeheer en -behoud

Uw persoonlijke gegevens worden enkel bijgehouden in onze database. Tenzij u daarom verzoekt, worden deze gegevens voor tien jaar na de laatste gift bewaard. Deze data worden bewaard op onze server op de sociale zetel in de Liefdadigheidstraat 43 in 1210 Brussel, België.
Caritas International België engageert zich ertoe deze gegevens niet te delen met andere organisaties voor commerciële of andere doeleinden, noch ze door te geven aan commerciële databases.
Caritas kan deze gegevens ook delen met derden voor niet-commerciële doeleinden in het geval van professionele diensten zoals het versturen van een (e)mailing of publicaties voor een legitiem belang. Als dit gebeurt, wordt het werk met deze gegevens bepaald door een contract om de vertrouwelijkheidsovereenkomsten en de noodzakelijke beveiliging te garanderen. Bovendien leveren wij geen persoonlijke gegevens aan partijen buiten de EU.
Deze persoonlijke gegevens worden enkel met derden gedeeld als de wet het eist en toestaat.

 

Gebruik van de gegevens door Caritas International

Deze gegevens worden enkel verzameld in het kader van de specifieke activiteiten van Caritas International. We behandelen geen persoonlijke gegevens van personen onder de 16 jaar zonder de schriftelijke toestemming van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

De mailings per post

Voor een periode van maximum twee jaar na uw laatste gift, ontvangt u ons driemaandelijks magazine. Het doel hiervan is u op de hoogte te houden van de resultaten van onze projecten. Wens u het magazine niet langer te ontvangen? Laat het ons weten met een e-mail naar infonl@caritasint.be.

Projecten

We behandelen ook projecten van partners (particulieren of vzw’s) die geen fiscaal attest afleveren. Aan deze partners geven we de gegevens (naam, adres en bedrag) van de schenkers voor informatieve en communicatieve doeleinden, voor een legitiem belang. Zij worden eraan gehouden voldoende contractuele maatregelen te nemen om uw privacy te beschermen.

 

Veiligheid van de verzamelde informatie

Eens we de gegevens ontvangen hebben, engageert Caritas International België zich ertoe zijn best te doen om de veiligheid van haar systemen te verzekeren. We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen opgezet om te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging van de informatie verkregen op onze site. Dit is de lijst:

We nemen alle noodzakelijke maatregelen opdat deze informatie op een veilige manier behandeld wordt.

 

Toegang, aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens

Conform aan de Wet ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, wet van 8 december 1992, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, beschikt elke gebruiker die op deze site direct of indirect nominatieve informatie plaatst, over de volgende rechten wat persoonlijke gegevens betreft:

Om deze rechten uit te oefenen, vul het online formulier in of stuur een geschreven en ondertekend verzoek aan de Privacyverantwoordelijke, Liefdadigheidstraat 43, 1210 Brussel. Vermeld ook het adres of e-mailadres waar het antwoord naartoe gestuurd moet worden. We kunnen u vragen zich te identificeren alvorens op de verzoeken hierboven te kunnen ingaan. 

U hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie, toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Ons contacteren?

Als u andere vragen heeft, aarzel dan niet Davy De Witte te contacteren via telefoon (02 431 00 72), per e-mail (d.dewitte@caritasint.be) of per post: Davy De Witte, Caritas International België, Departement Communicatie &Mobilisatie– Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel, België.