WETTELIJKE BEPALINGEN

Dit is het beveiligde online betalingsplatform voor uw giften van Caritas International België, vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht met volgende gegevens :

Deze website wordt beheerd door haar personeel, binnen het departement Communicatie & Mobilisatie.

 

Kwijting

Caritas International België kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor fouten, nalatigheden, of voor resultaten die het gevolg zijn van het gebruik van informatie op de website. Caritas International België is enkel gebonden aan een inspanningsverplichting wat betreft de informatie die ze beschikbaar stelt aan de personen die haar website bezoeken.
Bovendien kan het gebruik van hyperlinks uw bezoek van de site naar andere servers leiden, servers waarover Caritas International België geen enkele controle heeft.

 

Toegankelijkheid en compatibiliteit van de browsers

Caritas International België engageert zich om de toegankelijkheid van haar website voor alle gebruikers te verzekeren.
Caritas International België garandeert echter geen permanente toegankelijkheid van haar website, de afwezigheid van storingen of een goede werking van de website. Bij problemen of voor alle opmerkingen, contacteer ons.
Deze site is geoptimaliseerd voor de recente versies van de meest courante browsers: Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer. Ze is ook toegankelijk via smartphone of tablet met een lichter gemaakte versie voor een browser die is aangepast aan kleine schermen en de snelheid van de internetverbinding tijdens het roamen.
Als u problemen hebt om de website te bekijken, verzeker u er dan van dat uw browser up-to-date is. Deze site gebruikt JavaScript voor bepaalde functies. Het wordt dus aangeraden dat de JavaScript functie van uw browser geactiveerd is.

 

Auteursrechten

Deze website, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische elementen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Caritas International België of door andere rechten, zoals auteursrechten, gerelateerde rechten, databaserechten en merkrechten in toepassing van de Belgische Code van Intellectuele Eigendom en, meer algemeen, door internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten.
Elke reproductie, uitzending, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, behandeling of gebruik, zelfs deels, van deze website is verboden zonder voorafgaande toestemming van Caritas International. Een dergelijke verzoek moet ingediend worden bij de persdienst van Caritas International.

 

Middelen, hosting, ontwerp en productie

Meerdere middelen werden gebruikt om deze site te bouwen, waaronder het beveiligd online betaalplatform iRaiser. Het gaat om een uitgever van software in de SaaS-modus geheel gewijd aan organisaties zonder winstoogmerk en de Europese leider in online fondsenwerving.
Deze website werd bedacht en ontworpen door het communicatiebureau Atelier Design (www.atelierdesign.be), in nauwe samenwerking met Caritas International België.

 

Ons contacteren?

Als u andere vragen heeft, aarzel dan niet Davy De Witte te contacteren via telefoon (02 431 00 72), per e-mail (d.dewitte@caritasint.be) of per post: Davy De Witte, Caritas International België, Departement Communicatie &Mobilisatie– Liefdadigheidstraat 43 – 1210 Brussel, België.