In Kinshasa slaan honger en corona harder toe dan ooit.Opvangcentra voor straatkinderen kunnen met moeite het hoofd boven water houden. Alles is veel duurder geworden en alle centra krijgen nu minder hulp of geld. Maar deze centra zijn van levensbelang voor zoveel kinderen in nood. Caritas steunt 16 opvangcentra die die kinderen redden van de straat. Ook daar dreigt nu voedseltekort. Veel kinderen hebben opvang nodig, maar de centra kunnen de vraag niet aan. Het water staat ze aan de lippen. Er is niet genoeg voedsel. Geef nu een kind met honger te eten.Geef vandaag een kind met dromen weer hoop. Van harte bedankt

Ik schenk eenmalig

Opgelet! Cijfers moeten aan elkaar worden geschreven.

  • Ik geef 1 kind 2 maanden eten.

  • Ik geef 2 kinderen 2 maanden eten.

  • Ik geef 4 kinderen 2 maanden eten.